Pályázatok

Magyar Falu Program 2020. / Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

Óbánya Község Önkormányzata a 2020. évi Magyar Falu Programban sikeresen pályázott az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című kiírásra, belterületi közterületek karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére.

A projekt keretein belül Óbánya Község Önkormányzata 3.129.175 Ft támogatásban részesült. A kapott összeget a pályázati kiírásnak és az előzetesen benyújtott árajánlatoknak megfelelően a belterületi közterület fenntartását, karbantartását biztosító eszközök beszerzésére fordítottuk.

Az önkormányzat az elvárt, rendezett falukép kialakítása érdekében az alábbi közterület fenntartását biztosító- eszközök beszerzését valósította meg:

             - 1 db. John Deer fűnyíró traktor beszerzése

             - 1 db. Matev hótoló lap beszerzése

Célunk: Óbánya község közterületeinek rendezettségének, illetve az itt élő családok életminőségének javítása, és ez által egy rendezett falukép kialakítása volt.

A projekt hozzájárult a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, játszóterek, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához, a településkép szépítéséhez. A fejlesztés megvalósítása indokolt volt, mivel ezek elmaradása esetében, az önkormányzat nem lett volna képes gondoskodni a közterületek megfelelő fenntartásáról, karbantartásáról.


                                  

Új Széchényi Terv / Támogatás / "Az Öreg-patak mederrendezése Óbányánál a vízkárok megelőzése, a lakóingatlanok és a természet védelme érdekében"

Óbánya Község Önkormányzata az Új Széchényi Terven keresztül 2012-ben támogatást nyert az "Az Öreg-patak mederrendezése Óbányánál a vízkárok megelőzése, a lakóingatlanok és a természet védelme érdekében" című DDOP-5.1.5/B-11-2012-0038 azonosítószámú projekt megvalósításához. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból bruttó 99.432.549 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került felhasználásra 2013.06.21. és 2013.11.28. között. A projekt teljes költségvetése bruttó 104.665.842 Ft.

A beruházás során kiépítésre kerültek az óbányai Öreg-pataknak azon szakaszai, ahol a korábbi nagycsapadékok a falu épített környezetében kárt okoztak és a jövőbeli árvízek kártétele ellen védelmet igényelnek.