Pályázatok

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

Pályázati kiírás:  

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 MFP-OJKJF/2021

Támogatói okirat iratazonosító: 3293271735

MFP azonosító: 1004197948

Projekt azonosító: 3282742581

Óbánya Község Önkormányzata támogatást nyert el a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 MFP-OJKJF/2021 alprogramra.

A pályázati támogatás összege 4 999 999 Ft.

A projekt megvalósítása során a régi tekepálya helyén új kültéri tekepálya kialakítása:

Köszönjük a támogatást!

 

 

Kommunális eszköz beszerzése - 2022

Óbánya Község Önkormányzata támogatást nyert el a Magyar Falu Program Közterületi eszközök beszerzése 2022, MFP-KOEB/2022 alprogramra.
A pályázati támogatás összege: 6 753 700 Ft.
A projekt megvalósítása során az eredeti elképzeléseinken változtatnunk kellett. Hosszas egyeztetéseket követően végül a közterületek karbantartásához szükséges traktor került beszerzésre.

A pályázati kiírásnak megfelelően a kötelező nyilvánosság biztosítása megvalósult.

Köszönjük!

 

 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

Pályázati kiírás:

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021, MFP-KEB/2021

Támogatói okirat iratazonosító: 3296133829                                                

MFP azonosító: 1003294840

Projekt azonosító: 3284119653

Óbánya Község Önkormányzata támogatást nyert el a Magyar Falu Program Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021, MFP-KEB/2021 alprogramra.

A pályázati támogatás összege: 3 196 569 Ft

A projekt megvalósítása során egy főállású közösségszervező munkatárs került foglalkoztatásra 12 hónap időtartamban.

Szibelle Szimonetta közösségszervező munkatársként 2021. december 1-től került felvételre, helyi lakos, az előző évben az NMI munkatársaként a közösségért dolgozott a településen. A pályázat keretében 1 db mobiltelefon beszerzésére és projektmenedzsment szolgáltatás biztosítására is kaptunk még támogatást.

A projekt legfőbb célja az volt, hogy a közösségi tér kihasználtsága emelkedjen, és a nemzeti és helyi identitástudat erősödjön. A szakképzett közösségszervező munkatárs nagyban hozzájárult a programok színvonalas lebonyolításához, új célcsoportok közösségbe bevonását kezdeményezte, összefogta a helyi közösséget. A fejlesztés hatására az Önkormányzat képessé vált a közösségi és kulturális funkcióinak magas színvonalú ellátására.

Köszönjük a támogatást!

 

 

Magyar Falu Program 2021. / Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021.

Óbánya Község Önkormányzata a 2021 évi Magyar Falu Programban sikeresen pályázott az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021. című kiírásra.

A projekt keretein belül Óbánya Község Önkormányzata 3.672.360 Forint támogatásban részesült. A kapott összeget a pályázati kiírásnak és az előzetesen benyújtott árajánlatoknak megfelelően a helyi önkormányzati hivatallal közös épületben lévő orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére (úgy, mint a vizesblokk cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, kazáncsere, padlózat csere, nyílászáró csere) illetve az épület előtt egy parkoló kialakítására került sor. 

 

Magyar Falu Program 2020. / Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

Óbánya Község Önkormányzata a 2020. évi Magyar Falu Programban sikeresen pályázott az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című kiírásra, belterületi közterületek karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére.

A projekt keretein belül Óbánya Község Önkormányzata 3.129.175 Ft támogatásban részesült. A kapott összeget a pályázati kiírásnak és az előzetesen benyújtott árajánlatoknak megfelelően a belterületi közterület fenntartását, karbantartását biztosító eszközök beszerzésére fordítottuk.

Az önkormányzat az elvárt, rendezett falukép kialakítása érdekében az alábbi közterület fenntartását biztosító- eszközök beszerzését valósította meg:

             - 1 db. John Deer fűnyíró traktor beszerzése

             - 1 db. Matev hótoló lap beszerzése

Célunk: Óbánya község közterületeinek rendezettségének, illetve az itt élő családok életminőségének javítása, és ez által egy rendezett falukép kialakítása volt.

A projekt hozzájárult a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, játszóterek, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához, a településkép szépítéséhez. A fejlesztés megvalósítása indokolt volt, mivel ezek elmaradása esetében, az önkormányzat nem lett volna képes gondoskodni a közterületek megfelelő fenntartásáról, karbantartásáról.


                                  

Új Széchényi Terv / Támogatás / "Az Öreg-patak mederrendezése Óbányánál a vízkárok megelőzése, a lakóingatlanok és a természet védelme érdekében"

Óbánya Község Önkormányzata az Új Széchényi Terven keresztül 2012-ben támogatást nyert az "Az Öreg-patak mederrendezése Óbányánál a vízkárok megelőzése, a lakóingatlanok és a természet védelme érdekében" című DDOP-5.1.5/B-11-2012-0038 azonosítószámú projekt megvalósításához. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból bruttó 99.432.549 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került felhasználásra 2013.06.21. és 2013.11.28. között. A projekt teljes költségvetése bruttó 104.665.842 Ft.

A beruházás során kiépítésre kerültek az óbányai Öreg-pataknak azon szakaszai, ahol a korábbi nagycsapadékok a falu épített környezetében kárt okoztak és a jövőbeli árvízek kártétele ellen védelmet igényelnek.